OVER TAVENU

Tavenu exposities Pynasplein 5 Maasland

Het gebouw

De expositieruimte van 80 m2 wordt beheerd door negen bestuursleden van de Stichting Committee Tavenu in Maasland. De gemeente Midden-Delfland is eigenaar van het gebouw en ondersteunt de stichting financieel.

De naam TAVENU is sinds de oprichting van het gebouw in 1905 dezelfde gebleven en staat voor: Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning.

Stichting TAVENU draait volledig met vrijwilligers en is gratis te bezoeken.

 

tavenu expositieruimte maasland interieur web

De expositieruimte

Tavenu heeft ruim 25 strekkende meter aan goed belichte tentoonstellingswanden. Daarnaast kunnen ook nog 6 verrijdbare panelen ingezet worden, die aan beide zijden te gebruiken zijn. Ook zijn er enkele vitrines en 20 consoles in verschillende hoogten, waar driedimensionaal werk getoond kan worden.

Er worden per expositie 4 weekeinden geboden en tenminste 3 woensdagmiddagen.

Geschiedenis Tavenu

Feesten en Bruiloften

In 1905 werd de eerste steen gelegd door de toen 13-jarige Aalbert van den Berg voor het gebouw Tavenu; Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning. Er werd lange tijd in Maasland geen feestje gehouden dat niet in dit gebouw plaatsvond, want het vervulde een markante functie in het dorp. Veel Maaslanders hebben tussen 1905 en 1954 in Tavenu hun bruiloft gevierd.

Het werd gebouwd in opdracht van winkelier/kruidenier Jan van den Berg en hij liet het gebouw neerzetten achter zijn huis en kruidenierswinkel, het tegenwoordige museum De Schilpen. In 1954 werd de functie als feestzaal overgenomen door het Trefpunt op het Kerkplein in Maasland. Tavenu werd opslagplaats voor land- en tuinbouwbenodigdheden. Het heeft weinig gescheeld of het was in de jaren tachtig gesloopt; toen stond er alleen een bouwval.

 Dankzij de Schilpen, de Lionsclub en het gemeentebestuur is er een restauratieproces op gang gekomen met als resultaat dat het in oude stijl gerestaureerde gebouw op 8 december 1989 door burgemeester Mieke Bloemendaal kon worden geopend.

 

Stichting Comité Tavenu

Vanaf 1973 bestond in Maasland het Comité Rozenhof dat later van naam veranderde in  Stichting Comité Tavenu, Deze stichting had als doel om jaarlijks culturele exposities te organiseren en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Zes keer per jaar vanaf oktober tot en met maart vinden er tentoonstellingen plaats van kunstenaars afkomstig van waar dan ook.  Dus sinds 1973 bestaat er een expositieruimte in Maasland om te beginnen in de Rozenhof die later ingericht werd als kantoor van notaris Geldens. Toen werd Tavenu in gebruik genomen.

Al die tijd hebben enthousiaste vrijwilligers zich hiervoor ingezet, die onder andere ook helpen om de tentoonstellingen in te richten. Vanaf het begin en nog steeds wordt de populaire expositie kunstenaars/hobbyisten eens per twee jaar gehouden. De expositieruimte is dan rijkelijk gevuld door 2-3 werken per exposant die door dorpsbewoners ingeleverd zijn.

Omgeving Maasland

Tavenu staat midden in het prachtige dorp Maasland, onder de rook van Rotterdam.

Maasland langs de Gaag de molen
Maasland met uitzicht op het Westland over de wielanden in de winter
Maasland Grote kerk
Maasland 'SHerenstraat